Actueel

2018

Specialist ouderengeneeskunde voorkomt opname in ziekenhuis of verpleeghuis

Volgens een onderzoek van brancheorganisatie Actiz worden elk jaar ruim 300.000 kwetsbare ouderen via de spoedeisende hulp opgenomen in het ziekenhuis terwijl dit wellicht niet nodig was geweest. De specialist ouderengeneeskunde kan, samen met de huisarts en wijkverpleegkundige, een cruciale rol spelen in het voorkómen of uitstellen van opname in een ziekenhuis of verpleeghuis.

Wet Zorg en Dwang aangenomen door Eerste Kamer

Deze week nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel Zorg en Dwang (Wzd) aan. Deze wet zal op termijn de wet Bopz vervangen. Er moet nog veel gebeuren voordat de Wzd in werking treedt. Zo heeft de minister aangekondigd om binnenkort met een reparatiewet te komen om de precieze reikwijdte van de Wzd-arts te regelen. Verenso heeft al aangegeven hierover met het ministerie in gesprek te willen gaan.