Actueel

Spelregels communicatie

Spelregels communicatie-uitingen van derden

Sinds 1 januari 2013 levert Verenso geen adresstickers meer aan derden ten behoeve van aankondigingen van vacatures, symposia en/of congressen. Dit is mede op verzoek van onze leden en vanwege de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Congressen en symposia waarvoor accreditatie is aangevraagd, worden gepubliceerd op de website GAIA, de algemene bij-/nascholingsagenda voor specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters. Deze website wordt veelvuldig bezocht door onze leden.

Vacatures

U kunt uw vacature voor het werven van een specialist ouderengeneeskunde plaatsen op de vacaturepagina van onze website. De kosten hiervoor bedragen € 200,- per maand. Klik hier voor de wijze van aanlevering.

Stand op Verenso congres

Wilt u met een stand deelnemen aan een van de Verenso congressen, dan kunt u contact opnemen met SCEM via: postbus 21, 4196 ZG Tricht. Telefoon 0345-576642, e-mail: scem@scem.nl

Verspreiden van vragenlijsten onder Verenso-leden

Verenso ontvangt regelmatig het verzoek om een vragenlijst onder de leden te verspreiden. De Verenso-redactie beoordeelt alle verzoeken individueel en weegt hierbij de volgende punten tegen elkaar af:

  • Verenso wil haar leden niet te veel belasten met vragenlijsten;
  • Verenso ondersteunt graag leden die zich inzetten om de onderbouwing van ons vakgebied, de ouderengeneeskunde, te bevorderen;
  • Verenso ondersteunt geen commerciële belangen.

De Verenso-redactie publiceert geen externe vragenlijsten op de Verenso-website. Een praktische eis is dat de Verenso-redactie haar leden moet kunnen verwijzen naar een url/externe website waar deelnemers de vragenlijst op kunnen invullen en verzenden. Daarnaast moet duidelijk vermeld worden wanneer de deadline is en op welke wijze/aan wie deelnemers vragen kunnen stellen. 

Deel dit artikel