Ouderengeneeskunde

Kaderopleidingen

Een specialist ouderengeneeskunde kan zich door het volgen van een kaderopleiding verder specialiseren. Deze opleidingen gaan dieper in op deelgebieden van het specialisme ouderengeneeskunde. 

Er zijn vijf kaderopleidingen voor specialisten ouderengeneeskunde:

  • Palliatieve ZorgPsychogeriatrie en Geriatrische Revalidatie welke door Gerion/VUmc worden georganiseerd. De kaderopleiding Palliatieve Zorg wordt samen georganiseerd met de afdeling huisartsgeneeskunde van het AMC.
  • Opleiden wordt georganiseerd door SOON (Samenwerkende Opleidingen Ouderengeneeskunde Nederland).
  • Specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn wordt georganiseerd door het LUMC.

Voor kaderartsen worden internationale symposia en landelijke nascholingsbijeenkomsten georganiseerd, waarmee zij hun competenties op peil kunnen houden en hun inschrijving in het register kunnen continueren.

Links naar info kaderopleidingen

 

Deel dit artikel