Ouderengeneeskunde

Register kaderartsen

Een onafhankelijke toetsingscommissie ingesteld door Verenso toetst de kaderopleidingen op hun kwaliteit. Na een positief oordeel naar aanleiding van deze toetsing wordt voor het subspecialisme van betreffende kaderopleiding een register ingesteld voor de kaderopleidingen die zijn getoetst op hun kwaliteit door een onafhankelijke toetsingscommissie.

Specialisten ouderengeneeskunde die hun kaderopleiding met succes hebben afgerond en voldoen aan de (her)registratie-eisen kunnen zich via GAIA inschrijven in het register Kaderartsen specialisten ouderengeneeskunde. Geregistreerde kaderartsen mogen zich specialist ouderengeneeskunde én kaderarts in het betreffende subspecialisme noemen. Verenso schrijft geregistreerde kaderartsen aan om hen te attenderen op de mogelijkheid om deel te nemen aan de netwerken van kaderartsen die door Verenso worden ondersteund.

Ook biedt Verenso hen de mogelijkheid contactgegevens te plaatsen op de website van Verenso zodat patiënten, hun familieleden, andere specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en medisch specialisten, zorginstellingen (o.a. als potentiële werkgevers), zorgverzekeraars, zorgkantoren en beleidsmakers hen makkelijker kunnen vinden.

Inmiddels zijn er registers ingesteld voor:

Zodra de toetsingscommissie over een andere kaderopleiding een positief advies geeft aan het Verenso-bestuur, wordt hiervoor ook een register geopend. Deelnemers die de betreffende kaderopleiding met succes hebben afgerond, ontvangen daarover van Verenso een bericht.

De inschrijving in GAIA gebeurt tegen een onkostenvergoeding. Voor registratie als kaderarts vraagt Verenso een onkostenvergoeding van € 250,- voor leden en € 375,- voor niet-leden (genoemde bedragen zijn inclusief BTW). Hiermee zijn kosten voor toetsing door commissie, aanpassing GAIA, maandelijkse kosten voor hosting van GAIA voor specifieke registers en personeels- en bureaukosten gedekt.

 

 

Deel dit artikel