Ouderengeneeskunde

Verenso-BEURS voor onderzoek

In 2012 werd voor het eerst de Verenso-BEURS ingesteld met als doel de onderbouwing van ons vakgebied, de ouderengeneeskunde, te bevorderen.  

Het aanvragen van een subsidie uit de BEURS staat open voor specialisten ouderengeneeskunde, sociaal geriaters en specialisten ouderengeneeskunde in opleiding, die lid zijn van Verenso. Denk hierbij aan een promotieonderzoek, onderzoek over specifieke aandoeningen in de praktijk van de specialist ouderengeneeskunde of de onderbouwing van practice based geneeskunde. Verschillende vormen van onderzoek zijn dus mogelijk.

De afgelopen jaren vond de uitreiking van de BEURS plaats tijdens het Verenso najaarscongres, tezamen met de uitreiking van de Jan Stoopprijs. Tijdens de algemene ledenvergadering van november 2014 is besloten om deze prijsuitreikingen te splitsen. De Jan Stoopprijs zal tijdens het najaarscongres worden uitgereikt en de BEURS tijdens het voorjaarscongres.

Concreet betekent dit dat de eerstvolgende Verenso-BEURS zal worden uitgereikt tijdens het voorjaarscongres op 18 mei 2017.

Klik hier voor de subsidievoorwaarden.

 

 

 

 

Deel dit artikel