Ons tijdschrift

Aanleverspecificaties

Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde

Het inzenden van een manuscript impliceert dat:

  • u het volledige auteursrecht aan het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde overdraagt (bij afwijzing komen de rechten aan u);
  • het manuscript niet tegelijk aan een ander tijdschrift is aangeboden, elders is geaccepteerd voor publicatie of reeds is gepubliceerd;
  • u ermee akkoord gaat dat de redactie het manuscript geanonimiseerd aan adviseurs voorlegt;
  • de met name genoemde personen die aan het artikel hebben bijgedragen akkoord gaan met vermelding van hun naam;
  • de betrokkenen toestemming hebben gegeven voor het publiceren van foto's waarop een persoon herkenbaar is.

Klik hier voor de richtlijnen voor het inzenden van manuscripten.


Aanleverdata 2017 data (definitieve kopij, welke goedgekeurd is door de redactie)

  • TvO 5-2017 | Congresnummer - 29 oktober
  • TvO 6-2017 | Regulier nummer -  25 november

Verschijningsdata 2017

  • TvO 4-2017 | medio september
  • TvO 5-2017 | medio november
  • TvO 6-2017 | medio december

Deel dit artikel