Wat doen wij

Dossiers

Naar aanleiding van actuele onderwerpen of speerpunten zal Verenso regelmatig dossiers op de website plaatsen. Deze dossiers bevatten een overzicht van de belangrijkste berichtgeving en producten van Verenso met betrekking tot dit onderwerp. Middels de zoekfunctie kunt u alle informatie op deze website over het betreffende onderwerp vinden.

Advance care planning (ACP)

Lees meer

Dementie

Lees meer

Eerste lijn

Lees meer

Wet langdurige zorg (Wlz)

Lees meer

Geriatrische revalidatiezorg

Lees meer

Hitteprotocol

Lees meer

Antibioticaresistentie: infectiepreventie en antibioticabeleid

Lees meer

Lage luchtweginfecties

Lees meer

Levenseinde/Palliatieve Zorg

Lees meer

Medicatieveiligheid

Lees meer

Multidisciplinair overleg

Lees meer

Probleemgedrag

Lees meer

Professioneel statuut

Lees meer

Recht en Ethiek

Lees meer

Schouwen

Lees meer

Taakdelegatie

Lees meer

Zorg- en verblijfsvormen

Lees meer