Wat doen wij

Scholing en herregistratie

Met ingang van 1 januari 2010 is een volgende stap gezet in de integratie van accreditatie van bij- en nascholing voor artsen verstandelijk gehandicapten, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Sinds deze datum wordt alle programma-accreditatie geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1). Alle aanbieders van deskundigheidsbevordering kunnen voor deze vorm van na- en bijscholing een aanvraag indienen bij het ABC1. Accreditatie geldt voor alle genoemde beroepsgroepen.

Note: sociaal geriaters kunnen vooralsnog geen gebruikmaken van GAIA. Zij kunnen hier de aanvraagformulieren voor accreditatie downloaden.

Niet alleen is het aanvragen van accreditatie hiermee vereenvoudigd, de doelgroep waarvoor geaccrediteerd wordt is verbreed. Er wordt niet meer drie keer, maar één maal een vergoeding gevraagd voor de accreditatie. Andere vormen van deskundigheidsbevordering dan programma-accreditatie zoals accreditatie ten behoeve van door de beroepsgroep ontwikkelde vormen van deskundigheidsbevordering en individuele aanvragen voor accreditatie door artsen blijven onveranderd.

Daarnaast erkent Verenso de medisch-inhoudelijke nascholing van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

 

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Annet Louw via telefoonnummer 0183-641014 of via accreditatie@verenso.nl

 

 

 

Deel dit artikel