Wat doen wij

Participatie externen

Externe multidisciplinaire richtlijnen zijn richtlijnen die op initiatief van en door andere beroepsgroepen worden ontwikkeld.

Verenso werkt veelvuldig mee aan de totstandkoming van dergelijke multidisciplinaire richtlijnen. Dit om de verbindingen met de ouderengeneeskunde aan te geven en om gebruik te kunnen maken van wetenschappelijke inzichten van andere beroepsgroepen. Naast zorginhoud spelen ook positionering van de beroepsgroep en taken en verantwoordelijkheden in de keten een belangrijke rol in de multidisciplinaire richtlijnen.

Klik hier  voor het overzicht van de gepubliceerde multidisciplinaire richtlijnen externen.
Klik hier voor het overzicht van de in ontwikkeling zijnde multidisciplinaire richtlijnen externen.
Klik hier voor het overzicht van de zorgstandaarden.

Meer informatie: Maria Dolders

Deel dit artikel