Wat doen wij

Anticiperende besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare ouderen

2017 - Verenso, NHG en V&VN publiceerden op 7 juni 2017 een addendum bij de richtlijn ‘Anticiperende besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare ouderen’. Hiervoor is nieuwe relevante wetenschappelijk literatuur – aangedragen door de Nederlandse Reanimatie Raad - beoordeeld door Cochrane Netherlands.


2013 - Verenso, NHG en V&VN publiceerden op 4 april 2013 de richtlijn ‘Anticiperende besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare ouderen’. Samen met kwaliteitsinstituut CBO is hiervoor de internationale wetenschappelijke literatuur op een rij gezet.

Deze is vertaald in een multidisciplinaire richtijn, Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) voor artsen en verpleegkundigen en in voorlichtingsmateriaal voor ouderen. De richtlijn en LESA besteden aandacht aan medische, ethische en juridische aspecten van de besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare ouderen. Ook worden handvatten gegeven voor de gespreksvoering hierover.

Kern van de richtlijn is zorgvuldige anticiperende besluitvorming over reanimatie die is afgestemd op de opvattingen van de patiënt. Gespreksvoering over reanimatie is onderdeel van advance care planning waarbinnen ook met de patiënt gesproken wordt over zijn eventuele wensen over de overige zorg rond het levenseinde. Deze richtlijn beschrijft op basis van de huidige evidence de kansen op overleving en schade na reanimatie van kwetsbare ouderen en de wijze van besluitvorming daarover in samenspraak met de individuele patiënt.


Verenso heeft bij het publiceren van de multidisciplinaire richtlijn Anticiperende besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare ouderen een persbericht verstuurd. Verschillende media hebben vervolgens aandacht aan dit onderwerp besteed zoals ANP, Medisch Contact, de Volkskrant, Trouw, Zembla en Nursing.

 1. Verenso persbericht - 2013
 2. Brief Verenso aan Tweede Kamer NR-penning - 2013
 3. Brief minister Schippers m.b.t. niet-reanimeren - 2015


Publiciteit in de media

 1. Medisch Contact (pdf) - 9 mei 2013
 2. Medisch Contact (pdf) - 4 april 2013
 3. Trouw - 4 april 3013
 4. Achtergrondartikel Trouw en vervolgpagina - 4 april 2013
 5. Nursing - 4 april 2013
 6. Zembla - 4 april 2013
 7. Volkskrant- 5 april 2013
 8. Trouw - 5 april 2013
 9. Omroep Max - 9 april 2013

Deel dit artikel