Wat doen wij

Call for Abstracts

Verenso najaarscongres 2017 ‘Specialist ouderengeneeskunde in the lead, de vrijblijvendheid voorbij’

 

Het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg geeft ons, specialisten ouderengeneeskunde, de terechte verantwoordelijkheid om onze voortrekkersrol te vervullen en onze positie te versterken. Tegelijkertijd roept het net als een gedegen onderzoek meer vragen op dan antwoorden. Met het Verenso congres hopen we een aantal vragen te beantwoorden. Daarnaast zal een verdere wetenschappelijke onderbouwing van het vakgebied ons helpen. Momenteel vindt er potentieel baanbrekend onderzoek plaats binnen de ouderengeneeskunde.

Graag biedt de Verenso congrescommissie onderzoekers de gelegenheid om hun onderzoek op het najaarscongres van de specialisten ouderengeneeskunde te presenteren. Net als voorgaande jaren wil zij onderzoekers die een abstract indienen een prominent podium verschaffen om hun onderzoek op uitdagende wijze onder de aandacht van de congresdeelnemers te brengen. De abstract-presentaties zullen ook dit jaar middels flitspresentaties een integraal onderdeel van het programma uitmaken.

De Verenso congrescommissie nodigt alle aios, specialisten ouderengeneeskunde en (para)medici uit ons werkveld van harte uit om een abstract in te dienen.

Een abstract over wetenschappelijk onderzoek dient de volgende elementen te bevatten:
- titel
- verkorte titel voor communicatie uitingen (max. 50 karakters)
- doel van het onderzoek
- opzet
- methode
- resultaten
- conclusie / discussie

De tekst van de abstract mag maximaal 400 woorden omvatten, exclusief eventuele literatuurverwijzingen. Vermeld bij de tekst:
- uw naam, titel en functie
- uw (werk)adres
- organisatie/ instituut/ universiteit
- uw telefoonnummer en e-mailadres

Stuur uw abstract vóór 1 september 2017, bij voorkeur als Word-document, naar Verenso t.a.v. Jolanda de Wit (jdewit@verenso.nl).

Na deze datum zal elk ingediende abstract beoordeeld worden op kwaliteit en relevantie voor de ouderengeneeskunde. Indien uw abstract wordt geselecteerd voor presentatie op het congres, ontvangt u nadere informatie over de wijze van presenteren. 

Wij hopen u te mogen verwelkomen op donderdag 30 november in Ede!

 

 

 

 

Deel dit artikel