Wie zijn wij

Wie zijn wij

Onze missie

Verenso ondersteunt haar leden bij het realiseren van hun collectieve ambitie.
Lees meer

Historie

Hier vindt u onze ontstaansgeschiedenis.
Lees meer

Het bureau

Hier vindt u onze adresgegevens.
Lees meer

Bureaumedewerkers

Wie werken er op het bureau? Hier vindt u hun gegevens.
Lees meer

Bestuur

Het bestuur van Verenso bestaat uit twee personen; een directeur-bestuurder en een voorzitter.
Lees meer

Raad van toezicht

De raad van toezicht van de vereniging ziet toe op de uitvoering van het beleid en stelt dit op hoofdlijnen vast.
Lees meer

Algemene ledenvergadering

In dit hoogste orgaan van de vereniging wordt het beleid op hoofdlijnen vastgesteld.
Lees meer

Regio's

De vereniging bestaat uit 18 regio’s. Iedere regio heeft haar eigen bestuur.
Lees meer

Commissies

In dit loket vindt u meer informatie over Verenso commissies en wie hierin participeren.
Lees meer

Federatie KNMG

Verenso is een van de federatiepartners van de KNMG en behartigt gezamenlijk de belangen van artsen.
Lees meer