Wie zijn wij

Vacature secretaris kwaliteitsvisitatie

Verenso is de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde. Onder leiding van het bestuur houden de 16 medewerkers van Verenso zich zowel bezig met beroepsinhoudelijke belangenbehartiging van de leden als verbeteren kwaliteit van de beroepsuitoefening. De Stichting Kwaliteit en Ondersteuning voert in opdracht van Verenso de visitaties voor specialisten ouderengeneeskunde uit. In verband met de stijging van het aantal visitaties zoekt de Stichting Kwaliteit en Ondersteuning zo spoedig mogelijk een secretaris kwaliteitsvisitatie voor 24 uur per week.

Tijdens een visitatie wordt het professioneel functioneren van (groepen van) specialisten ouderengeneeskunde geëvalueerd. Dit vormt onderdeel van de herregistratie-eisen voor een specialist ouderengeneeskunde. Een onafhankelijk en daarvoor opgeleid visitatieteam bekijkt samen met een groep specialisten ouderengeneeskunde hoe zij patiëntenzorg bieden en hoe de kwaliteit daarvan zo nodig verbeterd kan worden.

Bij visitatie wordt een vakgroep van specialisten ouderengeneeskunde gevisiteerd door een visitatieteam van twee visitatoren ondersteund door een beleidsmedewerker die als secretaris fungeert. De kwaliteit van de Verenso visitatiesystematiek wordt bewaakt door de Landelijke Visitatiecommissie (LVC). Het aantal visitaties stijgt sterk. Om de continuïteit te kunnen waarborgen is naast visitatoren een nieuwe secretaris nodig.

Klik hier voor de gehele vacaturetekst voor secretaris kwaliteitsvisitatie. 

Deel dit artikel