Taakomschrijving BOPZ-arts

Model taakomschrijving BOPZ-arts in het verpleeghuis

Op 14 februari 2017 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het amendement op het wetsvoorstel Zorg en Dwang. Het amendement waarborgt de Wzd-arts voor patiënten in de psychogeriatrie en verstandelijk gehandicapte cliënten. De Wzd-arts is in grote lijnen vergelijkbaar aan de huidige Bopz-arts, maar heeft op sommige punten andere taken. Verenso zal de komende periode de belangrijkste taken op een rij zetten en een plan van aanpak maken. Dit kan resulteren in een herziening van de modeltaakbeschrijving of het ontwikkelen van een nieuwe model taakbeschrijving voor de Wzd-arts en initiatieven op het gebied van bij- en nascholing.

De Wet BOPZ kent een belangrijke rol toe aan de geneesheer directeur. Deze functie is vrijwel niet aanwezig in de verpleeghuiszorg. Als alternatief is geïntroduceerd de "BOPZ-arts" of de "geneeskundige belast met de algemene gang van zaken op geneeskundig gebied in de instelling, inclusief de uitvoering van de wet BOPZ (art. 1 lid 3 wet BOPZ). Het formele takenpakket van de BOPZ-arts is niet zonder meer in te passen in het vigerende zorg- en organisatiemodel in de verpleeghuizen. Er bestaat behoefte aan verduidelijking. Het management van de organisatie is gehouden aan het schriftelijk vastleggen van het formele takenpakket van de BOPZ-arts. Verenso beoogt hieraan tegemoet te komen door het beschikbaar stellen van dit model: