De specialist ouderengeneeskunde

Aios rubriek: ervaringen uit het veld

 ‘Verbindend professionaliseren’ is ons thema in 2020. Dat betekent ook dat we van elkaar willen leren!  We geven dit onder andere  vorm door aan de slag te gaan met de ingebrachte ideeën uit de ledenreizen (member-journeys). Zo was daar het idee van een aios voor een eigen ‘rubriek’.

Wil je als aios een bijdrage leveren aan deze rubriek? Neem dan contact op Judith Heidstra of Lyanneke Krauss. In onderling overleg verzorgen wij dan een kort interview voor de nieuwsbrief én de website.