Netwerk kaderartsen psychogeriatrie

Voor deze subspecialisatie is inmiddels een netwerk gevormd van kaderartsen die bijeenkomen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Voor communicatie over hun subspecialisme hebben zij ook een digitaal platform op het besloten deel van Verenso.nl (prikbord).

Contactpersonen

Jacobien Erbrink
Ronny Komen
Tamara Spermon


17 februari 2017 - Bijeenkomst netwerk kaderartsen Psychogeriatrie