Netwerk kaderartsen geriatrische revalidatie

Voor deze subspecialisatie is inmiddels een netwerk gevormd van kaderartsen die bijeenkomen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Voor communicatie over hun subspecialisme hebben zij ook een digitaal platform op het besloten deel van Verenso.nl (prikbord).

Contactpersonen
Marian van Gaasbeek
Jessica Verhage  
Anne-Marie Donselaar

Klik hier voor een overzicht van de intervisiegroepen geriatrische revalidatie (GRZ) met hun contactpersoon.

Het netwerk GRZ brengt enkele malen per jaar een nieuwsbrief uit. Hieronder treft u deze aan.

 

15 maart 2018 - 1e Lustrumsymposium 'Kijk eens in de spiegel van de geriatrische revalidatie'


26 januari 2017 - 4e Symposium  'Van alle markten thuis'


12 februari 2016 - 3e Symposium ' Stevig op de benen'