Netwerk kaderartsen psychogeriatrie

Voor deze subspecialisatie is inmiddels een netwerk gevormd van kaderartsen die bijeenkomen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Voor communicatie over hun subspecialisme hebben zij ook een digitaal platform op het besloten deel van Verenso.nl (prikbord).

Contactpersonen

Anke Duiker
Jacobien Erbrink
Ronny Komen
Dayenne Salemink
Tamara Spermon
Ada Vijfvinkel

 

Bijeenkomst netwerk kaderartsen Psychogeriatrie

Op 5 oktober 2018 vindt bij Gerion te Amsterdam de netwerkdag plaats. Klik hier om het programma voor deze dag te downloaden.

De bijbehorende documenten (zichtbaar na inloggen) zijn relevant ter voorbereiding van de workshop die op deze dag door Julie Meerveld, Alzheimer Nederland, wordt gegeven . Maar ook voor anderen, al dan niet kaderarts psychogeriatrie, kunnen deze documenten waardevolle informatie bevatten.