Netwerk kaderartsen geriatrische revalidatie

Voor deze subspecialisatie is inmiddels een netwerk gevormd van kaderartsen die bijeenkomen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Voor communicatie over hun subspecialisme hebben zij ook een digitaal platform op het besloten deel van Verenso.nl (prikbord).

Contactpersonen
Jessica Verhage  
Anne-Marie Donselaar
Heike de Wever
Nienke Hartgers
Marjan Schoemaker
Nicole Haarman

Klik hier voor een overzicht van de intervisiegroepen geriatrische revalidatie (GRZ) met hun contactpersoon.

Het netwerk GRZ is op zoek naar nieuwe leden voor de symposiumcommissie en kerngroep. Geïnteresseerden kunnen zich voor 15 december 2019 aanmelden kan bij Marjan Schoemaker (m.schoemaker@zorggroepsintmaarten.nl) of Nicole Haarman (n.haarman@szmk.nl).

Klik hier voor de nieuwsbrief van het netwerk GRZ.

 

Bijeenkomsten

14 maart 2019 - Symposium GRZ: Maatwerk of confectie? 

15 maart 2018 - 1e Lustrumsymposium 'Kijk eens in de spiegel van de geriatrische revalidatie'


26 januari 2017 - 4e Symposium  'Van alle markten thuis'


12 februari 2016 - 3e Symposium ' Stevig op de benen'