De specialist ouderengeneeskunde

Netwerk kaderartsen geriatrische revalidatie

Voor deze subspecialisatie is inmiddels een netwerk gevormd van kaderartsen die bijeenkomen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Voor communicatie over hun subspecialisme hebben zij ook een digitaal platform op het besloten deel van Verenso.nl (prikbord).

Contactpersonen
Anne-Marie Donselaar
Jeannet Hekert
Joes Meens
Jessica Sleeswijk
Anneke van Strien

Klik hier voor een overzicht van de intervisiegroepen geriatrische revalidatie (GRZ) met hun contactpersoon.


Nieuwsbrieven netwerk GRZ
  • Klik hier voor de nieuwsbrief mei 2020
  • Klik hier voor de nieuwsbrief februari 2020

Bijeenkomsten

12 maart 2020 - E-haelth en innovaties in de GRZ - geannuleerd -
Klik hier voor informatie en aanmelden.

14 maart 2019 - Symposium GRZ: Maatwerk of confectie? 

15 maart 2018 - 1e Lustrumsymposium 'Kijk eens in de spiegel van de geriatrische revalidatie'


26 januari 2017 - 4e Symposium  'Van alle markten thuis'


12 februari 2016 - 3e Symposium ' Stevig op de benen'