Antibioticaresistentie: infectiepreventie en antibioticabeleid

Door verkeerd en teveel gebruik van antibiotica zijn steeds meer bacteriën resistent tegen de werking ervan. Het risico daarvan is dat ziektes, zoals lage luchtweginfecties of urineweginfecties, moeilijker of niet meer behandeld kunnen worden. Verpleeghuizen zijn risicovolle plaatsen voor het ontstaan en verspreiden van resistente bacteriën. Infectiepreventiemaatregelen en verantwoord antibioticabeleid dragen bij aan het voorkomen van antibioticaresistentie. 

Rol van de specialist ouderengeneeskunde in antibioticaresistentie

Als specialist ouderengeneeskunde heeft u een belangrijke rol bij het terugdringen van antibioticaresistentie. U schrijft gericht antibiotica voor. En u past de juiste preventieve maatregelen toe om infecties te voorkomen en motiveert andere zorgprofessionals, patiënten en mantelzorgers om dat ook te doen. Binnen het verpleeghuis heeft u een voorbeeldfunctie en regierol en adviseert u het bestuur over het terugdringen van antibioticaresistentie.

Vragen over dit dossier?

Neem dan contact op met:
Else Poot

Else-Poot.jpg

Nieuws