Dossiers

Regionale zorgnetwerken

Er zijn tien regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie die heel Nederland bestrijken. Een zorgnetwerk is een samenwerkingsverband van zorginstellingen in een regio. Een specialist ouderengeneeskunde maakt deel uit van elk zorgnetwerk. De taken van de zorgnetwerken zijn onder andere surveillance, opstellen van en adviseren bij beheersmaatregelen, deskundigheidsbevordering en antibiotic stewardship.

aanpak-van-antibioticaresistentie-regionale-zorgnetwerken-landelijk-netwerk-acute-zorg-ggd-ghor-regionale-zorgnetwerken-antibioticaresistentie-2-638.jpg