Implementatieproject ABR

Aanleiding
In het kader van het programma ‘Aanpak van antibioticaresistentie in verpleeghuizen’ start Verenso eind 2018 met het project ‘Ondersteuning implementatie richtlijnen Urineweginfecties (UWI) en Lage luchtweginfecties (LLWI)’. In het najaar worden deze richtlijnen van Verenso gepubliceerd. Met deze richtlijnen wordt beoogd om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg en het beperken van antibioticaresistentie (ABR). Om dit doel te bereiken is het belangrijk dat de richtlijnen in de praktijk gebruikt worden.

Uit onderzoek blijkt dat alleen het verspreiden van richtlijnen onvoldoende is om te zorgen dat deze worden toegepast. Een gedegen implementatie zorgt dat u en andere disciplines werken volgens de nieuwste richtlijnen en daarmee onder andere bijdragen aan het beperken van antibioticaresistentie (ABR). Daarom willen wij, samen met onder andere Vilans, de specialisten ouderengeneeskunde ondersteuning bieden om deze richtlijnen goed te implementeren.

Project
In het implementatieproject worden vakgroepen ondersteund bij de implementatie van de richtlijn UWI of LLWI. Daarbij is er nadrukkelijk aandacht voor implementatie op maat, met een gestructureerde en methodische aanpak als basis. De ondersteuning richt zich primair op de interne projectleider (dit kan een vakgroeplid of bijvoorbeeld een beleidsmedewerker zijn). Activiteiten binnen het project zijn onder andere landelijke en regionale bijeenkomsten, een helpdesk en zo nodig ontwikkeling van ondersteunende producten.

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar vakgroepen van specialisten ouderengeneeskunde die graag aan de slag willen met de implementatie van de richtlijnen en daar ondersteuning bij wensen.

Wij bieden

  • Inhoudelijke verdieping op de richtlijnen.
  • Geaccrediteerde workshops over onder andere voorschrijfgegevens en gedragsverandering.
  • Ondersteuning aan de interne projectleider.
  • Begeleiding bij een systematische aanpak voor implementatie van richtlijnen.
  • Hulpmiddelen die ondersteunen bij implementatie van deze en toekomstige richtlijnen.
  • Mogelijkheden voor interactie tussen projectleiders van de deelnemende vakgroepen.
  • Helpdeskfunctie.

Wij vragen

  • Een tijdsinvestering voor het uitvoeren van de eigen activiteiten voor implementatie in de eigen organisatie.
  • Tijdsinvestering van ongeveer 2 uur per week van de interne projectleider gedurende het project, inclusief zijn/haar aanwezigheid bij de bijeenkomsten.
  • Betrekken van andere disciplines.

Planning
Het implementatieproject start eind 2018 en loopt door tot eind 2019. De start vindt plaats in de vorm van een landelijke startbijeenkomst. Aanmelden voor het project kan tot deze landelijke startbijeenkomst.

Heeft u interesse?
Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Else Poot of Marieke Hermsen (030 – 227 19 10 of ABR@verenso.nl)

Wilt u zich direct aanmelden?
Stuur dan een e-mail met uw functie, uw voorkeur voor een richtlijn (UWI of LLWI) en de naam van uw organisatie/instelling naar ABR@verenso.nl.