Implementatieproject richtlijnen UWI en LLWI

In het kader van het programma ‘Aanpak van antibioticaresistentie in verpleeghuizen’ is Verenso  met het project ‘Ondersteuning implementatie richtlijnen Urineweginfecties (UWI) en Lage luchtweginfecties (LLWI)’ gestart.

Beide richtlijnen dragen bij aan het beheersen van antibioticaresistentie en zijn belangrijk voor het handelen van de specialisten ouderengeneeskunde. Uit onderzoek blijkt dat een systematische implementatie nodig is om ervoor te zorgen dat de richtlijnen succesvol worden toegepast in de praktijk. Implementeren gaat echter niet vanzelf en vraagt om veranderingen in de huidige werkwijze van de specialist ouderengeneeskunde en andere betrokken professionals.

 

Geslaagde startbijeenkomst implementatie richtlijnen UWI en LLWI

Impl_RL_UWI_LLWI-1.jpg

Op woensdag 16 januari 2019 vond in het NBC Nieuwegein de startbijeenkomst plaats voor de implementatie van de richtlijnen Urineweginfecties (UWI) en Lage luchtweginfecties (LLWI). De deelnemers hebben tijdens deze bijeenkomst veel inzichten en praktische handvatten verzameld om zelf aan de slag te gaan.

De dag werd plenair gestart met een inspirerend en praktisch verhaal van prof. dr. Marlies Hulscher van IQ-Healthcare, over methodisch implementeren. Een belangrijke boodschap die zij meegaf aan de deelnemers was dat diagnosticeren, net als bij patiënten, erg belangrijk is voor een succesvolle implementatie. Joyce Kusters van My-doc vertelde een verhaal over gedrag en motivatie bij veranderen, wat veel nieuwe inzichten opleverde. Aanwezigen lieten weten zich bewuster te zijn geworden van de verschillende rollen en veranderstijlen, en de manieren waarop je verschillende betrokkenen kunt benaderen.

Na de pauze kregen de deelnemers van prof. dr. Cees Hertogh en Jobje Haaijman (voorzitters werkgroep) meer inhoudelijke informatie over de richtlijnen. Daarnaast vond er een aantal workshops vol praktische handvatten plaats, die de deelnemers kunnen ondersteunen bij de implementatie van de richtlijnen.


Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Else Poot of Marieke Hermsen door te bellen naar 030 – 227 19 10 of mailen naar ABR@verenso.nl.