Implementatieproject richtlijnen UWI en LLWI

In het kader van het programma ‘Aanpak van antibioticaresistentie in verpleeghuizen’ is Verenso  met het project ‘Ondersteuning implementatie richtlijnen Urineweginfecties (UWI) en Lage luchtweginfecties (LLWI)’ gestart.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de richtlijn Urineweginfecties en deze zal naar verwachting november 2018 gepubliceerd worden. De richtlijn Lage luchtweginfecties is inmiddels gereed.  Beide richtlijnen dragen bij aan het beheersen van antibioticaresistentie en zijn belangrijk voor het handelen van de specialisten ouderengeneeskunde. Uit onderzoek blijkt dat een systematische implementatie nodig is om ervoor te zorgen dat de richtlijnen succesvol worden toegepast in de praktijk. Implementeren gaat echter niet vanzelf en vraagt om veranderingen in de huidige werkwijze van de specialist ouderengeneeskunde en andere betrokken professionals.

Daarom starten wij eind 2018 met het implementatieproject om de specialist ouderengeneeskunde hierbij te ondersteunen. Ondertussen hebben al 25 enthousiaste (vak)groepen laten weten deel te willen nemen aan het project, omdat zij meer handvatten willen voor implementatie. Doet u ook mee?

Heeft u interesse?
Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Else Poot of Marieke Hermsen door te bellen naar 030 – 227 19 10 of mailen naar ABR@verenso.nl.

Wij zijn op zoek naar (vak)groepen van specialisten ouderengeneeskunde die graag aan de slag willen met de implementatie van de richtlijn LLWI of UWI en daar ondersteuning bij wensen.

Doet u mee aan de ANNA of UPCARE studie? Dan kunt u helaas niet deelnemen aan ons implementatieproject vanwege beïnvloeding van de onderzoeken.

Wilt u zich direct aanmelden?
Stuur dan een e-mail met uw functie, uw voorkeur voor een richtlijn (UWI of LLWI) en de naam van uw organisatie/instelling naar ABR@verenso.nl.

Interne projectleider
Elke (vak)groep vragen wij een interne projectleider aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het leiden van de implementatie. De interne projectleider kan een vakgroeplid zijn maar ook bijvoorbeeld een beleidsmedewerker. De ondersteuning vanuit Verenso zal met name gericht zijn op de interne projectleider.

Bijeenkomsten
Gedurende de looptijd van het project (± 1 jaar) worden er drie geaccrediteerde bijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor de interne projectleider en één lid van de vakgroep. Vanuit elke (vak)groep moet in ieder geval één specialist ouderengeneeskunde aansluiten.

  • Start bijeenkomst (landelijk): Tijdens deze bijeenkomst bieden wij workshops/presentaties aan over bijvoorbeeld verdieping op de richtlijnen, methodisch implementeren en FTO.
  • Regionale bijeenkomst: Aan de hand van deelnemende vakgroepen delen wij regio’s in. In elke regio zal één regionale bijeenkomst gehouden worden. Deze bijeenkomst is vooral gericht op implementatiestrategieën en het gezamenlijk behandelen van knelpunten en vragen met betrekking tot de implementatie.
  • Afsluitende bijeenkomst (landelijk): Tijdens de afsluitende bijeenkomst komt het borgen en doorzetten van de implementatie aan bod. Daarnaast zullen een aantal interne projectleiders vertellen over hun ervaringen tijdens het project.

Hulpmiddelen en invultools
De interne projectleider krijgt van ons een aantal hulpmiddelen en invultools die kunnen ondersteunen bij de implementatie. Ook zullen wij u wijzen op aanvullende mogelijke hulpmiddelen. Deze zijn niet alleen handig tijdens dit project, maar ook voor de implementatie van toekomstige richtlijnen.

Ondersteuning op afstand
Gedurende het project dient Verenso als helpdesk voor de interne projectleiders. Voor alle vragen tijdens het project kunt u bij ons terecht. Zo nodig zorgen wij voor advies vanuit een externe expert.
Naast de helpdeskfunctie zal Verenso ook actief contact onderhouden met de interne projectleider over de voortgang van het project en voor de eventueel nodige ondersteuning.

Aan het project zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden.

Voor wat betreft de tijdsinvestering kunnen wij alleen een grove inschatting maken. De keuzes van de vakgroep en de huidige stand van zaken binnen uw organisatie zijn sterk bepalend voor de invulling van de implementatie. Dit maakt dat zij ook sterk bepalend zijn voor uw tijdsinvestering.

  • Interne projectleider: Voor de interne projectleider schatten wij de tijdsinvestering nu op ongeveer twee uur per week gedurende de looptijd van het project (inclusief aanwezigheid bij de bijeenkomsten).
  • (Vak)groep: van de vakgroep vragen wij een investering voor activiteiten van implementatie binnen de eigen organisatie. Wij verwachten dat dit een ongeveer gelijke investering vraagt als wanneer de richtlijnen structureel worden geïmplementeerd zonder deelname aan het project.

Het implementatieproject start januari 2019 en loopt door tot eind 2019. De start vindt plaats in de vorm van een landelijke startbijeenkomst. Aanmelden voor het project kan tot 31 december 2018.