Overige activiteiten ABR

Renée van Hevele is als specialist ouderengeneeskunde namens Verenso afgevaardigd in de programmacommissie van het Nationaal Programma Grieppreventie. Zie de website van het SNPG  (Stichting Nationaal Programma Grieppreventie) voor meer informatie over de jaarlijkse griepvaccinatie.