Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen

Antibiotica zijn nodig om infectieziekten te behandelen. Een belangrijk nadeel van antibiotica is dat bacteriën er resistent voor kunnen worden. Naarmate er meer antibiotica (onzorgvuldig) worden voorgeschreven, wordt antibioticaresistentie naar verwachting een groter probleem en kunnen antibiotica in de toekomst hun werking verliezen. Daarom zijn de ministeries van VWS en EZK in 2015 gezamenlijk van start gegaan met het nationale programma ‘Aanpak antibioticaresistentie’. Binnen dit programma is aandacht voor zorg, dieren, voedsel en milieu. Deze integrale aanpak noemen we ook wel de One Health benadering.

Meer risico op infectieziekten
Omdat ouderen kwetsbaar zijn en er sprake is van veel contactmomenten, lopen bewoners van verpleeghuizen en medewerkers meer risico op infectieziekten. Daarom is Verenso nauw betrokken bij het programma ‘Aanpak van antibioticaresistentie in verpleeghuizen’. Hierbij werken we samen met V&VN, ActiZ, Vilans, VHIG en het RIVM. In het programma staan twee thema’s centraal, namelijk: hygiënisch werken en rationeel voorschrijven. Binnen het thema hygiënisch werken worden organisaties en teams van zorgprofessionals ondersteund om tot een betere hygiëne en infectiepreventie te komen. Deze ondersteuning bestaat uit verschillende vormen van online en offline begeleiding en het aanreiken van verschillende hulpmiddelen. Het thema rationeel voorschrijven richt zich op de ondersteuning van specialisten ouderengeneeskunde in adequaat antibioticagebruik.

Projecten Verenso
In het kader van het programma voert Verenso sinds 2017 verschillende projecten uit:

  • Een proefimplementatie (okt 2017-mrt 2018), waarbij de richtlijnen Urineweginfecties en Lage luchtweginfecties in de praktijk zijn getoetst op bruikbaarheid.
  • De handreiking ‘Rol van de specialist ouderengeneeskunde op het gebied van infectiepreventie en antibioticaresistentie’ (sept 2017-heden) wordt ontwikkeld om te laten zien wat er van de specialist ouderengeneeskunde verwacht mag worden op dit gebied.
  • E-learning modules voor UWI, LLWI en BRMO (okt 2017-heden), gebaseerd op de Verenso richtlijnen UWI en LLWI en de WIP richtlijn BRMO. Deze modules zijn bedoeld om de implementatie van de richtlijnen te ondersteunen en daarmee, naast goede patiëntenzorg, infectiepreventie en adequaat gebruik van antibiotica te bevorderen.
  • Implementatieproject richtlijnen UWI en LLWI (eind 2018-eind 2019), waarbij Verenso de specialisten ouderengeneeskunde wil ondersteunen bij het implementeren van de richtlijnen.