Dossiers

Thematisch toezicht Infectiepreventie en antibioticaresistentie

Van oktober 2017 tot mei 2018 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een ronde van thematisch toezicht op het gebied van infectiepreventie en antibioticaresistentie in verpleeghuizen uitgevoerd. Bij het thematisch toezicht ligt de nadruk onder andere op de rol van de specialist ouderengeneeskunde. Over de uitkomsten van dit thematisch toezicht heeft de IGJ een factsheet gepubliceerd.

Wat in de factsheet wordt gezegd over de specialist ouderengeneeskunde sluit aan bij de inhoud van de handreiking ‘Rol van de specialist ouderengeneeskunde op het gebied van infectiepreventie en antibioticaresistentie’. Deze handreiking laat zien wat er van de specialist ouderengeneeskunde verwacht mag worden op dit gebied. De IGJ heeft aangegeven het thematisch toezicht in de verpleeghuizen voort te zetten. Hierbij worden per regio verpleeghuizen getoetst. Het vervolg van het thematisch toezicht start in maart 2019. De IGJ heeft aangegeven de handreiking van Verenso mee te nemen in het vervolg van het thematisch toezicht.

Om duidelijk te maken wat van een (vakgroep van) specialist(en) ouderengeneeskunde verwacht mag worden op de thema’s infectiepreventie en antibioticaresistentie heeft Verenso recent de handreiking Rol van de specialist ouderengeneeskunde op het gebied van infectiepreventie en antibioticaresistentie gepubliceerd. Om de implementatie van de handreiking te bevorderen is een checklist gemaakt. De checklist is te vinden in de richtlijnendatabase bij de handreiking onder het kopje ‘Aanverwante producten’. Deze checklist geeft u op een overzichtelijke manier inzicht in de huidige stand van zaken op dit thema en laat zien waar verbeteringen mogelijk zijn.