Financiering en producten

Steeds meer (zeer) kwetsbare ouderen verblijven langer thuis. In toenemende mate bieden specialisten ouderengeneeskunde hun kennis aan in de eerste lijn. Kwalitatief goede medische zorg aan deze groep patienten vraagt om een proactieve, multidisciplinaire en probleemgeorienteerde benadering. De specialist ouderengeneeskunde houdt zich in de dagelijkse praktijk bezig met al deze aspecten van de ouderengeneeskunde en werkt hierbij vaak nauw samen met de huisarts.

Naar verwachting gaat in 2019 extramurale behandeling (aanvullende geneeskundige behandeling voor specifieke doelgroepen) naar de Zorgverzekeringswet. 

Vragen over dit dossier?

Neem dan contact op met:
Ellen van Ginkel

EvGinkel_web.jpg