Aanvullende geneeskundige zorg voor specifieke doelgroepen in de eerste lijn (AGZ)

AGZ is een vorm van zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen met een complexe zorgvraag in de thuissituatie door Specialisten ouderengeneeskunde en andere behandelaren in nauwe samenwerking met de huisarts en het eigen zorgnetwerk van de patiënt.

De Specialist ouderengeneeskunde werkt aan een nieuw evenwicht gericht op het langer thuis wonen met meer kwaliteit van leven, het voorkomen, uitstellen of verkorten van opnames en een goede overdracht naar het verpleeghuis als dat echt nodig is.

Belangrijke instrumenten die de Specialist ouderengeneeskunde hierbij inzet zijn het geriatrisch assessment , advance care planning, multidisciplinaire samenwerking en het huisbezoek om de context van de patiënt te leren kennen en zijn functioneren in het dagelijks leven te beoordelen.

Vragen over dit dossier?

Neem dan contact op met: 
Ellen van Ginkel

 Evg.jpg

FAQ

Onder de prestatie S335 van de SO  mogen maximaal 10 patiëntcontacten per jaar gedeclareerd worden. Er is geen beperking op het aantal uren dat u per contact declareert. 

Hieronder vindt u de prestaties en tarieven 2018 voor behandeling door de SO en de bijbehorende reiskosten uit de subsidieregeling extramurale behandeling (voor patiënten zonder Wlz indicatie) en uit de beleidsregel modulaire zorg (voor patiënten met Wlz indicatie).

Dit is wat de zorgaanbieder (VVT instelling of samenwerkingsverband van SO) die deze zorg heeft gecontracteerd maximaal declareert bij het zorgkantoor.  

Prestatie

Omschrijving

Tarief

S335 (patiënt zonder Wlz)

Behandeling SO

€115,20 per uur

S321 (patiënt zonder Wlz)

Reiskosten zorgverlener

€26,68 per contact

H335 (patiënt met Wlz)

Behandeling SO

€122,79 per uur

H321 (patiënt met Wlz)

Reiskosten zorgverlener

€28,38 per contact

Voor afspraken over het uurtarief dat de SO als ZZP’er in rekening brengt bij een zorgaanbieder voor wie hij als onderaannemer werkt bestaan geen richtlijnen. Het staat de SO en de zorgaanbieder vrij om een daar eigen afspraak over te maken als onderdeel van de dienstverleningsovereenkomst.  Bovenstaande tarieven kunnen daarbij een indicatie zijn.