Pijn

Chronische pijn komt vaak voor bij kwetsbare ouderen die thuis wonen of verblijven in zorginstellingen. Pijn wordt bij kwetsbare ouderen nu nog onvoldoende herkend en behandeld. Daardoor zijn zij vaak minder fysiek en sociaal actief en minder zelfredzaam. Ook kan pijn leiden tot angst, depressie en verdere achteruitgang van cognitief functioneren. Kwetsbare ouderen kunnen anders reageren op pijn en pijnmedicatie.

Implementatietoolkit richtlijn Pijn

Verenso voert in samenwerking met het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en het LUMC een project uit waarin de implementatie van de richtlijn Pijn wordt begeleid en geëvalueerd in twee verpleeghuizen. Het project wordt gesubsidieerd door ZonMw. Zonnehuisgroep Vlaardingen is na een voorbereidende fase bezig met het daadwerkelijk implementeren van de richtlijn. Thebe zit momenteel in de fase van voorbereiding. Het idee daarbij is dat Thebe de ervaringen van Zonnehuisgroep Vlaardingen kan meenemen. Het uiteindelijk resultaat van het project is een implementatietoolkit.

Het eerste product van deze implementatietoolkit is inmiddels opgeleverd en betreft een herziene patiëntenfolder; ‘Pijn lijden? Niet nodig, er is bijna altijd iets aan te doen’. Het belangrijkste verschil met de eerdere patiëntenfolder is dat de nieuwe folder het methodisch proces volgt bij de aanpak van pijn. Daarnaast wordt er een appel gedaan aan de lezer (patiënt of mantelzorger) om vooral pijn aan te geven, omdat er in veel gevallen een oplossing is. De folder is bedoeld om uit te delen aan patiënten met pijn. Verder is het de bedoeling dat bewoners en mantelzorgers op de hoogte zijn dat deze folder er is en weten waar ze de folder kunnen opvragen/vinden. Op deze wijze worden hopelijk ook patiënten bereikt die nog niet in beeld zijn als ‘patiënten met pijn’.

Meer informatie: Else Poot