Dossiers

Pijn

Chronische pijn komt vaak voor bij kwetsbare ouderen die thuis wonen of verblijven in zorginstellingen. Pijn wordt bij kwetsbare ouderen nu nog onvoldoende herkend en behandeld. Daardoor zijn zij vaak minder fysiek en sociaal actief en minder zelfredzaam. Ook kan pijn leiden tot angst, depressie en verdere achteruitgang van cognitief functioneren. Kwetsbare ouderen kunnen anders reageren op pijn en pijnmedicatie.

Implementatietoolkit richtlijn Pijn

Verenso voert in samenwerking met het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en het LUMC een project uit waarin de implementatie van de richtlijn Pijn wordt begeleid en geëvalueerd in twee verpleeghuizen. Het project wordt gesubsidieerd door ZonMw. Zonnehuisgroep Vlaardingen is na een voorbereidende fase bezig met het daadwerkelijk implementeren van de richtlijn. Thebe zit momenteel in de fase van voorbereiding. Het idee daarbij is dat Thebe de ervaringen van Zonnehuisgroep Vlaardingen kan meenemen. Het uiteindelijk resultaat van het project is een implementatietoolkit.

Nieuws

Standpunten en producten

Vragen over dit dossier?

Neem dan contact op met:
Else Poot

Else-Poot.jpg