Dossiers

Zorgverzekeringswet

Om het toenemend aantal kwetsbare ouderen in de thuissituatie de juiste medische zorg te bieden moeten specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen gebruik kunnen maken van elkaars expertise. De huisarts moet voor de zorg aan ouderen met comorbiditeit en complexe problemen de expertise kunnen inschakelen van de specialist ouderengeneeskunde. Verenso voert daarom al jaren lang een pleidooi om ervoor te zorgen dat de behandeling door de specialist ouderengeneeskunde toegankelijk wordt gemaakt in de Zorgverzekeringswet. 

Over de meer praktische aspecten van het werken in de eerste lijn als specialist ouderengeneeskunde vindt u meer informatie in het dossier Financiering en producten op deze website. 


Verenso nieuwsberichten over de specialist ouderengeneeskunde en de Zorgverzekeringswet: