Kwaliteit en richtlijnen

2011 - Cardiovasculair Risicomanagement II - NHG/CBO

Het doel van de multidisciplinaire richtlijn ‘Cardiovasculair risicomanagement’ is het bevorderen van
een optimale behandeling van patiënten met een verhoogd risico op HVZ . Hierdoor kan de kans op
eerste of nieuwe ziekte door HVZ en de kans op complicaties en sterfte als gevolg van HVZ worden
verminderd.

Zie ook: