Kwaliteit en richtlijnen

Neus-maagsonde (richtlijn en addendum)

2017 -   Herziene versie van de landelijke multidisciplinaire richtlijn Neus-maagsonde (V&VN, 2011).
Aanleiding voor deze herziening vormden vragen uit de praktijk over de aanbevelingen in de richtlijn. Op basis van nieuw literatuuronderzoek is de richtlijn op onderdelen herzien. Overige delen van de richtlijn zijn door de expertgroep gescreend op actualiteit. Hieruit is gebleken dat de overige onderdelen van de richtlijn nog voldeden. In deze richtlijn 2017 zal duidelijk kenbaar gemaakt worden welke onderdelen van de richtlijn herzien zijn.

2012 - Op verzoek van de IGZ ontwikkelde V&VN de multidisciplinaire richtlijn Neus-maagsonde. Een belangrijke aanbeveling uit de V&VN richtlijn betreft de controle van de positie van de neusmaagsonde na plaatsing.

Het doel van dit addendum is om de specialist ouderengeneeskunde handvatten aan te reiken voor het handelen in die situaties waarin de richtlijn het maken van een röntgenfoto adviseert èn er tegelijkertijd omstandigheden zijn die het maken van een röntgenfoto minder wenselijk maken.