Kwaliteit en richtlijnen

Richtlijn Slaapproblemen bij acuut opgenomen ouderen

Deze richtlijn van de NIV en NVKG richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor ouderen die acuut zijn opgenomen en slaapproblemen hebben. Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij acuut opgenomen ouderen met slaapproblemen. Ook voor andere zorgverleners in ziekenhuis en verpleeghuis kan deze richtlijn nuttig zijn. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Diagnostiek naar de oorzaken en ernst van slaapproblemen bij oudere patiënten die acuut in het ziekenhuis of verpleeghuis zijn opgenomen;
  • Medicamenteuze en niet-medicamenteuze  interventies voor acuut opgenomen oudere patiënten die nieuwe of verergerende slaapproblemen hebben.

     
  • Richtlijn Slaapproblemen bij acuut opgenomen ouderen

 

  • Eigenaar: extern
  • Participant namens Verenso: Rian van Pagee