Kwaliteit en richtlijnen

Wetenschapsagenda

Verenso ontwikkelt een wetenschapsagenda voor het specialisme ouderengeneeskunde. Dat doet zij om de wetenschappelijke basis van het dagelijks handelen van specialisten ouderengeneeskunde te versterken.

Hieronder volgt een opsomming van de voorbereidende fase; de inventarisatie van kennishiaten door:

  • een ledenraadpleging middels een online enquête en middels brainstormsessies in groepsbijeenkomsten van leden
  • een overzicht van lopende onderzoekslijnen te maken
  • een analyse van alle richtlijnen die door Verenso zijn gepubliceerd te verrichten

De verzamelde kennishiaten werden vervolgens thematisch ingedeeld, ontdubbeld en geprioriteerd. Prioritering vond plaats door een werkgroep bestaande uit (gepromoveerde) specialisten ouderengeneeskunde, aioto’s en aios op basis van relevantie, urgentie en haalbaarheid. Daarnaast werden hoogleraren apart betrokken in dit proces.

In januari 2018 legt de werkgroep een top-10 lijst voor aan het bestuur van Verenso, de RvT en de hoogleraren om de formulering en de kwaliteit van de onderzoeksvragen te verhogen en draagvlak te creëren. In februari 2018 stelt de werkgroep de definitieve top-10 vast.