Kwaliteit en richtlijnen

Zorginhoudelijke registratie

Zorginhoudelijke registratie is van belang voor onder meer het vergaren van informatie ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en als handvat om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Verenso zet zich in voor het ontwikkelen van een structuur waarbinnen peilstations structureel informatie vergaren en voor het ontwikkelen van indicatoren voor de basisveiligheid Kwaliteitskader verpleeghuiszorg.