Kwaliteit en richtlijnen

Peilstations: registratie aan de bron voor de ouderengeneeskunde 

Eenduidig vastleggen van zorginformatie tijdens het zorgproces, voor meervoudig gebruik

Het goed registreren van gegevens wordt steeds belangrijker ook in de ouderengeneeskunde. Vanuit het project Peilstations werkt Verenso hieraan in het programma van Registratie aan de bron. Daarbij bekijken we of we een routinematige dataverzameling voor specialisten ouderengeneeskunde kunnen opzetten. Uitgangspunt is het eenduidig vastleggen van zorginformatie tijdens het zorgproces, voor meervoudig gebruik.

 

Wat houdt het in? 

Registratie aan de bron voor de ouderengeneeskunde is een continue en routinematige dataverzameling over de behandelzorg uit het elektronisch patiëntendossier (EPD) van verpleeghuizen. Hiermee worden gegevens verzameld die gebruikt kunnen worden voor de continuïteit in zorg en behandeling van patiënten, kwaliteitsverbetering en kennisontwikkeling binnen de beroepsgroep.

 

Waarom? 

Momenteel is het uitwisselen van digitale informatie niet goed mogelijk, omdat specialisten ouderengeneeskunde gebruik maken van verschillende registratiesystemen in de zorg waarin op verschillende manieren informatie wordt geregistreerd. Verenso bekijkt hoe op een eenduidige manier behandelinformatie geregistreerd en verzameld kan worden (eenheid van taal) voor de ouderengeneeskunde. Met subsidie van VWS, een expertgroep van specialisten ouderengeneeskunde, vertegenwoordigers van stakeholders en andere experts, werkt Verenso aan het schrijven van een plan van aanpak om een routinematige dataverzameling voor de ouderengeneeskunde op te zetten. Dit plan zal in maart 2018 worden aangeboden aan het ministerie van VWS. 

 

Meer informatie: Sandra van Beek