Kwaliteit

Format jaarplan, -verslagen voor accreditatiegroepen

Verenso stelt op haar website hulpmiddelen ter beschikking om de accreditatie voor groepen aan te vragen. Hier kunt u een concept jaarplan en een voorbeeld van de verslaglegging downloaden.

Meer informatie: accreditatie@verenso.nl