Kwaliteit

Handreiking Zorgvuldige zorg rondom het levenseinde

Levenseinde in de verpleeghuiszorg, begrippen en zorgvuldigheidseisen

Disclaimer: Met de komst van de handreiking proactieve zorgplanning in de langdurige zorg is hoofdstuk 4 komen te vervallen. 

2017 - Deze handreiking gaat over de zorg rondom het levenseinde van bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. Het gaat vooral om oudere mensen met complexe gezondheidsproblemen die zich in hun laatste levensfase bevinden.

Ook begrippen die - zowel in de zorgverlening als in de samenleving - gemakkelijk aanleidig geven tot verwarring of misverstanden worden hier beschreven. Van deze handreiking is tevens een beleidsversie beschikbaar, genaamd Begrippen en zorgvuldigheidseisen m.b.t. de besluitvorming rond het levenseinde.

Eigenaar: Verenso (voorheen NVVA)
Participanten namens Verenso: Judith Heidstra, Roy Knuiman, Astraia Rühl