Kwaliteit

Osteoporose

2011 - Deze richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse
praktijkvoering. De richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en
aansluitende meningsvorming, gericht op het vaststellen van goed medisch handelen.
Er wordt aangegeven wat in het algemeen de beste zorg is voor patiënten met osteoporose.
De richtlijn geeft aanbevelingen over de diagnostiek, verwijzing en behandeling
van patiënten met osteoporose en kan worden gebruikt bij het geven van voorlichting
aan patiënten. Ook biedt de richtlijn aanknopingspunten voor bijvoorbeeld transmurale
afspraken of lokale protocollen ter bevordering van de implementatie.

Eigenaar: NVvReumatologie/CBO
Participant namens Verenso: V. Chel