Kwaliteit

Persoonlijke hygiene

Verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen

- richtlijn in herziening -

2016 - Deze richtlijn Persoonlijke hygiëne beschrijft infectiepreventiemaatregelen gericht op de persoonlijke hygiëne. Medewerkers, vrijwilligers en cliënten kunnen (zorggerelateerde) infecties veroorzaken bij (mede)cliënten, zichzelf of anderen door overdracht van pathogene micro-organismen via (sieraden en kunstnagels aan) de handen (1-3), haar, kleding (4), hoesten/snuiten, toiletbezoek, eten/drinken of door een (actieve) infectie. Een goede persoonlijke hygiëne verkleint de kans op de overdracht van (pathogene) micro-organismen. 
 

Eigenaar: WIP
Participant namens Verenso: Jobje Haaijman