8 juni 2016

Call for Abstracts Verenso congres ‘Kiezen voor delen’ 24 november

Waar denkt u aan bij het begrip delen? Medicatie? Informatie? Dossier? Ketenzorg? Kennis? Wetenschap? Micro-organismen? Besmetting? Infectie? Cultuur? Fouten? Shared Decision Making? Kosten? Verantwoordelijkheid? Successen? Géén van deze termen of allemaal? Deze en nog veel meer onderwerpen vormen samen het Verenso najaarscongres dat delen als thema heeft.

Op donderdag 24 november 2016 vindt het Verenso najaarscongres plaats in congrescentrum 1931 in Den Bosch (Brabanthallen). De Verenso congrescommissie zet zich wederom in om een mooi programma voor u tot stand te brengen. Net als vorig jaar wil de congrescommissie van Verenso onderzoekers die een abstract indienen een prominent podium verschaffen om hun onderzoek op uitdagende wijze onder de aandacht van de congresdeelnemers te brengen. De abstract-presentaties zullen ook dit jaar middels flitspresentaties een integraal onderdeel van het programma uitmaken.

De congrescommissie nodigt alle aios, specialisten ouderengeneeskunde, sociaal geriaters en (para)medici uit ons werkveld van harte uit om een abstract in te dienen. De congrescommissie daagt jonge onderzoekers extra uit om een abstract in te dienen.

Na de aanmeldingsdeadline zal elk ingediende abstract door de abstractcommissie beoordeeld worden op kwaliteit en relevantie voor het congres en/of de ouderengeneeskunde. Indien uw abstract wordt geselecteerd voor presentatie op het congres, ontvangt u nadere informatie over de wijze van presenteren. 

Een abstract over wetenschappelijk onderzoek dient de volgende elementen te bevatten:
- titel
- verkorte titel voor communicatie uitingen (max 50 karakters)
- doel van het onderzoek
- opzet
- methode
- resultaten
- conclusie / discussie


De tekst van de abstract mag maximaal 400 woorden omvatten, exclusief eventuele literatuurverwijzingen. Vermeld bij de tekst:
- uw naam, titel en functie
- uw (werk)adres
- organisatie/ instituut/ universiteit
- uw telefoonnummer en e-mailadres

 Stuur uw abstract vóór 1 september 2016, bij voorkeur als Word-document, naar Verenso t.a.v. Jolanda de Wit (jdewit@verenso.nl). 

Wij hopen u te mogen verwelkomen op donderdag 24 november in Den Bosch! Zodra de inschrijving voor dit congres geopend is wordt u hierover geïnformeerd via deze website.

Naar nieuwsoverzicht