20 september 2016

Kiezen voor kwaliteit, kwetsbare ouderen kunnen een beroep doen op de specialist ouderengeneeskunde

Minister en staatssecretaris zetten in op het langer thuis blijven wonen van kwetsbare ouderen. Zonder extra ondersteuning van de specialist ouderengeneeskunde blijft de eerste hulp van het ziekenhuis vollopen met oudere patiënten, raakt de huisarts overbelast en wordt eenzaamheid, vallen en verkeerd medicijngebruik onvoldoende voorkomen.

De burger moet kunnen kiezen

De burger moet kunnen kiezen. Kiezen voor kwaliteit. De expertise van de specialist ouderengeneeskunde moet zichtbaar zijn. In polisvoorwaarden, als verwijsmogelijkheid bij de huisarts. De specialist ouderengeneeskunde weet als geen ander hoe je samen met de patiënt, vooruitkijkend naar het beloop van verschillende ziektes en aandoeningen, een behandelplan kan maken, rekening houdend met wat de patiënt ziet als de best haalbare kwaliteit van leven. Voorkomen van ziekenhuisopname, optimaliseren van medicatiegebruik en ondersteunen van het sociale systeem zijn daarbij belangrijk doelen.


Een keuze voor kwaliteit

De specialisten ouderengeneeskunde zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de medische zorg zowel binnen het verpleeghuis als daarbuiten. De specialist ouderengeneeskunde werkt vanuit een duidelijk kwaliteitskader. Verenso heeft in augustus namens de beroepsgroep haar kwaliteitskader ouderengeneeskunde aangeboden aan het ministerie van VWS. Dit kwaliteitskader geeft in heldere bewoordingen weer waar de specialist ouderengeneeskunde op aanspreekbaar is. Geen vinklijstjes maar een duidelijk kader met ruimte voor dialoog met de patiënt.

De samenleving en dus ook de politiek moet zich realiseren dat de bewoners van een verpleeghuis zich in een kwetsbare fase van het leven bevinden. Zij zijn ernstig ziek. Ook zullen steeds vaker mensen met een veelheid aan aandoeningen thuis wonen. Inzet van een specialist ouderengeneeskunde is dan nodig. Dit heeft niets met medicalisering te maken. Zie de feiten onder ogen en erken dat in dit stadium de inzet van een arts nodig is met expertise op het gebied van levenseinde problematiek en complexe medische zorg.


Kies nu!

Minister, staatssecretaris, Kamerleden; ruim alle beletselen op die verhinderen dat de specialist ouderengeneeskunde samen met de huisarts de patiënt de zorg kan geven die nodig is. Start een landelijke campagne waardoor de patiënt weet waar hij voor kan kiezen. Maak kiezen voor kwaliteit mogelijk.


Verenso persbericht 'Kiezen voor kwaliteit, kwetsbare ouderen kunnen een beroep doen op de specialist ouderengeneeskunde' (pdf)

Naar nieuwsoverzicht