2 augustus 2016

Ministerie erkent dat ouderen met complexe problemen langer thuis wonen

Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn erkennen in hun schrijven van 8 juli dat ouderen met complexe problemen langer thuis blijven wonen. Om deze veranderingen in de praktijk te ondersteunen trekken zij extra middelen uit om de patiënten met complexe problemen thuis de juiste medische zorg te laten ontvangen. De specialist ouderengeneeskunde wordt in de gelegenheid gesteld om de huisarts te ondersteunen.

Verenso heeft samen met de LHV de volgende modules ontwikkeld (zie ook Convenant LHV-Verenso):

  • Meekijkconsult, diagnostiek ten behoeve van psychogeriatrische en/of somatische kwetsbare ouderen
  • Eenmalig geriatrisch assessment
  • Polyfarmacie
  • Medebehandeling
  • Avond/nacht en weekendzorg 7/24 uur (let wel door de zorgkantoren wordt deze prestatie als individuele consult/behandeling beschouwd)

De specialist ouderengeneeskunde kan deze modules declareren, welke staan uitgewerkt in de beleidsregel modulaire zorg. Dit kunnen zowel specialisten ouderengeneeskunde in dienst van een instelling als zelfstandig werkende specialisten ouderengeneeskunde doen. Hierover dienen zij zelfstandig productie-afspraken met het zorgkantoor te maken. De subsidieregeling is voor dit doel voor 2017 met 33 miljoen verhoogd. Om te declareren dienen de volgende codes te worden gebruikt:

  • S321 en S335 – voor patiënten die geen Wlz-indicatie hebben
  • H321 en H335 – voor patiënten die wel een Wlz-indicatie hebben en die hun zorg via een modulair pakket thuis (MPT) of volledig pakket thuis (VPT) ontvangen

De specialist ouderengeneeskunde zal in 2017 in de eerste lijn de kwaliteit van de medische zorg aan de patiënt met complexe problemen en de toekomst van het werkveld van de specialisten ouderengeneeskunde bepalen. Verenso zal u via de nieuwsbrief op de hoogte houden van deze ontwikkelingen.


klik hier voor de brief van minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn.

Naar nieuwsoverzicht