13 september 2017

E-book helpt arts en patiënt om tijdig te praten over het levenseinde

Praten over het levenseinde: gemakkelijk is het niet, maar een tijdig gesprek over verwachtingen en wensen rondom het levenseinde is wel cruciaal om passende zorg te kunnen bieden in de laatste levensfase.

Daarom zijn de veelgelezen publicaties Praten over het levenseinde voor artsen en patiënten vernieuwd. De publicaties helpen om op gestructureerde wijze en met behulp van duidelijke vragen dit gesprek te voeren.

Margot Verkuylen werkt al 25 jaar als specialist ouderengeneeskunde: op dit moment als hoofdbehandelaar in een hospice en als medebehandelaar voor kwetsbare ouderen in een huisartsenpraktijk. Zij werkte mee aan deze publicaties en gaf hierover een interview

Zie voor meer informatie: knmg.nl/praten-over-levenseinde

Naar nieuwsoverzicht