23 oktober 2017

Ouderengeneeskunde in de bladen

De ouderengeneeskunde staat in de schijnwerpers. En terecht!

Zo bracht het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) een special over dementie uit. U kunt lezen over het Deltaplan Dementie, demografische ontwikkelingen, onbegrepen gedrag, DNA-diagnostiek en vele andere onderwerpen.

Het tijdschrift Medisch Contact bracht een themanummer over ouderengeneeskunde uit. In dit themanummer worden diverse experimenten uitgelicht, van eerstelijnsverblijf tot geriatrische revalidatie. Hoogleraar Cees Hertogh beschrijft hoe goede ‘advance care planning’ de patiënt en de arts kan helpen om behandeldoelen en wensen rondom het levenseinde te honoreren.

En ons eigen vakblad Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde (TvO) bracht een special over ‘advance care planning’ uit. Advance care planning wordt opgevat als een (cyclisch) proces van communicatie en onderhandeling tussen arts en patiënt over patiëntgerichte doelen en daarbij passende zorg, ook rondom het levenseinde.

Naar nieuwsoverzicht