7 juni 2017

Overweegt u een niet-reanimerenpenning? Bespreek het met uw (huis)arts!

Verenso, het Nederlands Huisartsen Genootschap en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland zijn verheugd dat vanaf nu iedereen die dat wil een niet-reanimerenpenning kan aanschaffen via een neutraal instituut als de Patiëntenfederatie Nederland.

Informeer uw (huis)arts over uw wensen

Veel (kwetsbare) ouderen denken erover na of zij gereanimeerd willen worden bij een hartstilstand. Belangrijk is dat zij hun eigen (huis)arts informeren over de aanschaf van een niet-reanimerenpenning zodat zij niet ongewenst toch gereanimeerd worden. Voorafgaand kunnen zij met hun eigen (huis)arts hun kansen op overleving en mogelijke schade na reanimatie bespreken op basis van cijfers die op hun gezondheidssituatie van toepassing is.

Uitgifte van een neutrale NR-penning

In 2013 publiceerden Verenso, NHG en V&VN de richtlijn ‘Anticiperende besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare ouderen’. Na de publicatie van deze richtlijn hebben Verenso, het NHG, LAEGO, de Nederlandse Reanimatieraad, NVVE, KNMG, NPV en verschillende andere ouderen- en patiëntenorganisaties meerdere gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van het ministerie van VWS. Genoemde organisaties bepleitten uitgifte van een neutrale niet-reanimerenpenning door een betrouwbaar instituut. Wij zijn dan ook blij dat dit vandaag is gerealiseerd. Meer informatie over de NR-penning vindt u op de website van de Patiëntenfederatie Nederland.

Aanvullende informatie uit recent Nederlands onderzoek

Verenso, NHG en V&VN hebben destijds voor de richtlijn ‘Anticiperende besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare ouderen’ de toen beschikbare internationale wetenschappelijke literatuur geanalyseerd. Uitgangspunt was dat een arts bij gezamenlijke besluitvorming over reanimatie rekening moet houden met de specifieke zorgdoelen en gezondheidssituatie van de specifieke patiënt. Dit uitgangspunt geldt nog steeds. Artsen en verpleegkundig specialisten moeten daarnaast ook evidence-based informatie en aanwezige prognostische factoren betrekken in de besluitvorming. Aan de richtlijn uit 2013 is daarvoor nu aanvullende informatie uit een recent Nederlands onderzoek toegevoegd in een addendum.

Meer informatie over richtlijn en afspraken

De richtlijn en samenwerkingsafspraken voor artsen en verpleegkundig specialisten zijn te vinden op de websites van Verenso, NHG en V&VN. De voorlichting voor ouderen over reanimatie staat op Thuisarts.nl.

 

Verenso persbericht 'Overweegt u een niet-reanimerenpenning? Bespreek het met uw (huis)arts!' - pdf

 

Naar nieuwsoverzicht