30 maart 2017

Overwegingen Verenso visie voltooid leven

Geen enkele beroepsgroep wordt meer geconfronteerd met problematiek rond het levenseinde als die van Verenso, beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde. Ten aanzien van euthanasievraagstukken wordt tot op heden voldoende steun gevonden in de bestaande euthanasiewet, recent bekrachtigd door de commissie Schnabel. Verenso onderschrijft het standpunt dat een leeftijdgrens, zoals geformuleerd in het wetsvoorstel, kan leiden tot een gevoel van onveiligheid en stigmatisering van ouderen. Verenso heeft grote twijfels over de op te stellen criteria voor het voltooide leven en de wetgeving daaromtrent.

Beslissingen rond het levenseinde, met name in die gevallen waar sprake is van een stapeling van ouderdomsklachten en/of 'voltooid' leven, vereisen een zorgvuldige moreel-ethische afweging, kennis over de beoordeling van wilsbekwaamheid en onderzoek naar eventuele alternatieven op het gebied van palliatieve zorg en begeleiding rond de laatste levensfase. Specialisten ouderengeneeskunde hebben die expertise en bieden die ook aan. 

Verenso adviseert dringend te investeren in onderzoek, voorlichting en strategieën op het gebied van (medische) besluitvorming rond het levenseinde en palliatieve zorg in de breedst mogelijke zin. De aankomende onderzoeksagenda van Verenso zal hiervoor concrete suggesties doen. 

Naar nieuwsoverzicht