10 augustus 2017

Productenboek specialist ouderengeneeskunde afgerond

Waarschijnlijk wordt in 2019 extramurale behandeling door een specialist ouderengeneeskunde ondergebracht in de Zorgverzekeringswet. In voorbereiding hierop heeft Verenso, samen met diverse leden en Significant, geïnventariseerd wat u als specialist ouderengeneeskunde dagelijks doet en dit beschreven in het productenboek. Dit is nodig om goede financieringsmogelijkheden te krijgen, zodat u straks uw prestaties/handelingen kunt declareren bij verzekeraars. Door het beschrijven van uw werkzaamheden hopen wij een stevige zelfstandige positie voor de specialist ouderengeneeskunde in de Zorgverzekeringswet te krijgen.
 

Productenboek

Dit najaar geeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een advies aan de minister over de positie van de specialist ouderengeneeskunde en de financieringswijze in de Zorgverzekeringswet. De NZa gebruikt daarbij het Verenso productenboek als onderlegger.

Uitgangsposities

De werkzaamheden van de specialist ouderengeneeskunde zijn onderverdeeld in drie uitgangsposities: collegiale consultatie, diagnostiek na verwijzing en uitvoering van en regie op behandelplan. Binnen deze uitgangsposities zijn de werkzaamheden gegroepeerd naar producten die in omvang en inhoud onderscheidend zijn. Deze uitgangsposities hebben we behulp van leden tot stand gebracht.

Vervolg

De komende tijd zullen wij het productenboek doorontwikkelen, waarbij we de omvang (tijd, intensiteit) en de inhoud (kwaliteit) van de producten in kaart brengen. Op basis hiervan kunnen dan prestaties worden ontwikkeld die u kunt declareren.

Wij houden u op de hoogte over het proces en resultaten.

Klik hier voor het productenboek specialist ouderengeneeskunde.

Naar nieuwsoverzicht