9 mei 2017

Verenso voorzitter in Nieuwsuur

Verenso voorzitter Nienke Nieuwenhuizen werd op dinsdag 9 mei op televisie geïnterviewd door het programma Nieuwsuur. De uitzending had als titel ‘Help, de dokter verzuipt!’.

Huisartsen in Nederland slaan alarm: ze hebben te weinig tijd om hun patiënten te helpen. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) pleit daarom voor minder patiënten per praktijk. Er zijn in Nederland twee pilots gestart waarbij huisartsen meer tijd krijgen per patiënt.

Een andere ontwikkeling waar huisartsen mee te maken hebben zijn de langer thuiswonende ouderen. Deze mensen hebben meerdere problemen waardoor een consult langer duurt. Dit verhoogt de werkdruk bij huisartsen.

In het interview geeft Nienke Nieuwenhuizen haar visie op de rol van de specialist ouderengeneeskunde en hoe zij denkt dat de inzet van specialisten ouderengeneeskunde in de wijk de huisarts kan ontlasten.

Klik hier om naar de uitzending te gaan (vanaf 19:41).

Naar nieuwsoverzicht