1 juni 2018

Dagelijkse dilemma's voor de specialisten ouderengeneeskunde

Verenso-congres 31 mei

De dagelijkse praktijk van specialisten ouderengeneeskunde staat bol van de dilemma’s in de zorg en behandeling van hun patiënten. Daarom stond het halfjaarlijkse Verenso-congres voor specialisten ouderengeneeskunde helemaal in het teken van dilemma’s, specifiek in de psychogeriatrie.

Professor June Andrews schetste de dilemma’s rondom patiënten met dementie. Hoe zorgen we ervoor dat patiënten zo min mogelijk stress ervaren en zich dus prettiger voelen? Denk aan de woonomgeving van de patiënt, de mogelijkheden om naar buiten te gaan, personeel dat aardig is, niet wijst op fouten en niet uitgaat van wat ‘normaal’ is. Want wat voor de een stressvol is, hoeft voor een ander niet zo te zijn. Laten we bijvoorbeeld patiënten vrijelijk naar buiten gaan met het risico op vallen of houden we iemand binnen om vallen te voorkomen? Welke keuzes maken we binnen schaarste aan personeel en financiële middelen? Kiezen we dan voor kunst of investeren we in meer beweging voor patiënten? We moeten ons niet laten verleiden tot wat in de mode is maar we moeten kiezen voor wat het beste is voor de patiënt, en dat is bewegen.

Tijdens het congres overhandigde prof. dr. Sytse Zuidema, voorzitter van de richtlijncommissie, de nieuwe digitale richtlijn probleemgedrag voor patiënten met dementie aan Hugo van der Wal van het ministerie van VWS. Ook bij probleemgedrag krijgen specialisten ouderengeneeskunde te maken met dilemma’s. Voor wie is het gedrag een probleem, voor de patiënt of voor de mensen rondom de patiënt? In de richtlijn wordt voor verschillende gedragingen bewijsmateriaal over farmacologische interventies en over psychologische en psychosociale interventies samengevat en beoordeeld. De richtlijn is op initiatief van Verenso samen met het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) tot stand gebracht.

Diverse sprekers belichtten in parallelsessie het thema ‘Dilemma’s in de psychogeriatrie’, ieder vanuit zijn of haar eigen perspectief. Er waren sessies over de diagnose van dementie bij jonge mensen, lastige dochters van moeders met dementie, ethische dilemma’s, praktijkvoorbeelden over bijvoorbeeld werken op het snijvlak van het toelaatbare en het mogelijke, domotica en Down en dementie.

Hugo Borst las voor uit zijn boeken ‘Ma’ en ‘Ach, moedertje’ en deelde met de aanwezigen zijn ervaringen met het verpleeghuis van zijn aan dementie lijdende moeder. Hugo Borst ging uitvoerig in discussie met de deelnemers in de zaal. Hoe kunnen we het tekort aan personeel opvangen? Helpt het om mantelzorg verplicht te stellen? Kunnen ongeschoolde krachten aan het werk in verpleeghuizen? Enkele ambassadeurs van de campagne www.ouderengeneeskunde.nu pakten hun kans en vroegen of Hugo Borst wilde meedenken hoe zij meer mensen kunnen werven voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Borst pakte deze handschoen op en nodigde de ambassadeurs uit om naar Rotterdam te komen om samen met hem en Carin Gaemers van gedachten te wisselen.

Borst gaf de aanwezigen nog wat tips mee: wees aanraakbaar, voor patiënten en de verzorgenden en blijf luisteren naar hun ideeën.

 

HugoBorst_VC31mei2018.png 

Naar nieuwsoverzicht